Helix Jump biểu tượng

Helix Jump

1.1.4 for Android
8.1 | 1 Reviews | 1 Posts

Mô tả của Helix Jump

Exciting adventure of the bouncing ball through the helix tower labyrinth.

One-tap easy-to-learn controls, rich visual effects and addictive gameplay mechanics.
Hiển thị nhiều hơn

Helix Jump 1.1.4 Cập nhật

2018-08-21
New colors. New levels. Small fixes.
Phiên bản trước
 • V1.1.4 36.0 MB APK

  Helix Jump

  2018-08-21

  Helix Jump 1.1.4 (1070)

  Cập nhật vào: 2018-08-21

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 0b8d2075bab665cff095ea9b2dad9e92e4597602 Helix Jump 1.1.4(1070) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: 8b39074c1f928b560cc7e9834ae0a8b2e096f3fe

  Dung lượng tệp: 36.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6 32.6 MB APK

  Helix Jump

  2018-04-09

  Helix Jump 1.0.6 (1060)

  Cập nhật vào: 2018-04-09

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 0b8d2075bab665cff095ea9b2dad9e92e4597602 Helix Jump 1.0.6(1060) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: 0b4ca9c94b4b8cbd28f599df4431042df808b2da

  Dung lượng tệp: 32.6 MB

  Tải về

 • V1.0.3 31.2 MB APK

  Helix Jump

  2018-03-13

  Helix Jump 1.0.3 (1030)

  Cập nhật vào: 2018-03-13

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 0b8d2075bab665cff095ea9b2dad9e92e4597602 Helix Jump 1.0.3(1030) đã xác nhận an toàn

  Tệp SHA1: 96a280f1bdab05f01025e672e46beec95d33b02e

  Dung lượng tệp: 31.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với Helix Jump
Xem thêm từ VOODOO
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure
Sitemap